logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Tmavomodrý festival 2006 - výstava pomůcek

Ozvěny Tmavomodrého festivalu 2006

Letošní ročník se obzvláště podařil. Účastníky přivítalo sluncem a jarem provoněné Brno. Hlavní koncert festivalu se konal v pátek 12. května v sále Břetislava Bakaly Bílého domu na Žerotínově náměstí v Brně. Pro ředitelku festivalu PhDr. Šárku Tryhukovou je již festival opěrným bodem a jak sama uvádí ve festivalovém sborníku, žije cyklicky od festivalu k festivalu už 17 let. Koncertu se zúčastnili tradiční účinkující - těžce zrakově postižené děti a mládež ze speciálních základních a středních škol České republiky, Slovenska a Polska. Perličkou festivalu bylo vystoupení Internátní školy pro zrakově postižené Konstantina Karloviče Grota ze Sankt-Peterburku z Ruska. Na koncertu se také v 16 hod. uskutečnil křest knihy Dr. Josefa Smýkala Tyflopedický lexikon jmenný, který se dočkal svého druhého vydání. Křtu jsem se ujala já a křestními otci byli Ing. Vlastimil Vykydal, ředitel Technického muzea v Brně a Mgr. Milan Pešák, prezident SONS.

Společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. již po páté připravila tradiční doprovodné akce nejen pro zrakově postižené děti a mládež, ale pro všechny, kteří využívají nejrůznější kompenzační pomůcky, ať už ty jednoduché nebo ty složitější.

Dvoudenní výstavy kompenzačních pomůcek se zúčastnily všechny renomované firmy v této oblasti působící.: Elvos, Galop, RosaSOFT a Spektra. Optickými pomůckami ozdobila výstavu i brněnská firma Sagitta. Nechyběly ani Tyflopomůcky Olomouc se sortimentem základních drobných pomůcek. Návštěvníci si po oba dva dny také mohli zakoupit i výrobek těžce zrakově postižených klientů, kteří navštěvuji HapAteliér v TyfloCentru Brno, o.p.s. V pátek svými košíky doplnila výstavu i Dědina, o.p.s.

Firma Adaptech se výstavy zúčastnila pouze v sobotu, ačkoliv byla ohlášena již od pátku. Nebylo v silách organizátorů včas informovat návštěvníky, neboť firma nepovažovala za nutné nám páteční neúčast a sobotní opoždění ohlásit. Organizátoři sami museli zjišťovat důvod nepřítomnosti přihlášené firmy. Zklamáním pro návštěvníky letošního festivalu byla i neúčast Střediska výcviku vodicích psů SONS z Prahy Jinonic. Ačkoliv na ně v Brně tentokrát čekalo nádherné počasí, do Brna mířící auto SVVP nepustila dopravní nehoda na dálnici, pracovníci SVVP se omlouvají všem, kteří na ně v Brně marně čekali. Na rozdíl od firmy Adaptech volali a svou neúčast omluvili.

Již 14 let se při Tmavomodrém festivalu uskutečňuje sobotní setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky. Organizátoři opět připravili pro těžce zrakově postižené uživatele výpočetní techniky lákavý program:

V prvním bloku proběhla prezentace OCR programů. Břetislav Verner a Jiří Rezler ze Spektry prezentovali svůj nový program Viewdio, Petr Řehák představil program Cicero, který lokalizuje a dováží firma Adaptech, Vratislav Bareš ze společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. představil novinky programu FineReader 8.0 a na závěr seznámil účastníky s prvními výsledky srovnání výsledků skenování OCR programy Viewdio, Cicero, FineReader 8.0, WinMenu.

V druhém bloku firmy představily PDA zápisníky. Mezi novinkami bodovala braillská klávesnice Easy Link 12 s braillským řádkem, distribuovaná u nás výrobním družstvem nevidomých Spektra, a rozšířené ovládání PDA zápisníku pomocí tzv. virtuálních tlačítek a virtuální klávesnice v provedení Mobile Speak Pocket, dodávaný firmou Galop, s.r.o.

Posledního bloku příspěvků se mohly zúčastnit všechny firmy, které dodávají hlasový výstup pro nevidomé. Cílem tohoto bloku bylo předvést, jak si hlasové výstupy poradí s programy Skype, ICQ a Miranda, které jsou určeny pro tzv. okamžitou komunikaci prostřednictvím internetu.

Nabídku přijaly firmy Elvos (WinMonitor), Galop (Jaws), BrailleTech (Windows-Eyes), Adaptech (Hal). Úkolem prezentujících bylo předvést přidání kontaktu do seznamu kontaktů, práci se seznamem kontaktů a odchozí a příchozí hovor. Jistě bylo zajímavé sledovat, jak si s danými úkoly, zadávanými přímo při prezentaci, jednotliví zástupci poradili. I přes několik drobných problémů, které se při prezentacích vyskytly, se ale dá konstatovat, že s úkoly v programu Skype, na nějž byla prezentace převážně zaměřena, si prezentované odečítače poradily. Programy ICQ a Miranda vzhledem k časové tísni bohužel předvedeny nebyly.

Domníváme se, že daný prakticky zaměřený způsob prezentace může být pro návštěvníky v některých ohledech zajímavější než standardní prezentace, a proto bychom rádi podobný, prakticky zaměřený blok prezentací, do programu zařadili i v dalších letech.

Abecední seznam vystavovatelů a vystavovaných pomůcek

Adaptech s.r.o. (Praha)

Elvos s.r.o. (Brno)

Avizované novinky:

Galop, s.r.o. (Praha)

Avizované novinky

RosaSOFT (Kladno)

Sagitta, s.r.o. (Brno)

Spektra v.d.n. (Praha)

Televizní lupy

zápisníky

speciální software

novinky

Tyflopomůcky Olomouc SONS

Zvukové nahrávky ze sobotního setkání zrakově postižených uživatelů ICT

UPOZORNĚNÍ: Kvalita nahrávek odpovídá prostředí a účelu, za kterým byly pořízeny. Neočekávejte proto záznam se studiovou kvalitu zvuku. Účelem nahrávek je poskytnout informace, které na setkání zazněly, i těm, kteří se jej nemohli zúčastnit, v poslouchatelné kvalitě. Děkuji za pochopení.

Nahrál a zpracoval: Radek Pavlíček

Zpět na Tmavomodré festivaly


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ