logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...TISKOVÁ ZPRÁVA
Výstava výrobků nevidomých „OTEVŘENO III“ v Knihovně Jiřího Mahena

BRNO (18.2.2004) – Setkáním zrakově postižených tvůrců keramických výrobků, jenž jsou k vidění a k hmatání na výstavě OTEVŘENO III se představuje obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s., která si 1. března připomíná 3. výročí zahájení své činnosti. Výstava je instalována až do 7.3.2004 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné ulici.

Knihovna Jiřího Mahena, která si 1.února připomněla své 83. výročí založení, provozuje dlouhodobě mimo mnoha dalších služeb i služby pro zrakově postižené čtenáře. Zdejší Knihovna pro nevidomé a slabozraké patří mezi 6 specializovaných knihoven s kompletní produkcí zvukových knih Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana v Praze a mezi 24 knihovny provozující Internet pro nevidomé a slabozraké v knihovnách.

Knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře nabízí svým uživatelům klasické výpůjční služby, tj. půjčování knih v Braillově písmu i zvukových knih, ve stále stoupajícím počtu též půjčování CD disků z fondu Hudební knihovny KJM. Kromě výpůjčních služeb poskytovaných v knihovně je vyčleněn jeden den v měsíci, kdy knihovnice navštěvuje s objednanými knihami imobilní čtenáře.

Knihovna pro nevidomé je vybavena technikou a speciálními softwarovými programy, které mohou slabozrací či nevidomí čtenáři využívat: zvětšovací programy Bizon a Zoom View, dva typy hlasového výstupu Win Talker a Win Monitor, program umožňující zobrazení textu ze skeneru Recognita Plus, televizní lupa pro slabozraké. Zájem o práci se speciálním počítačem je v knihovně pro nevidomé veliký a stále stoupá. V současné době již 26% návštěvníků tohoto specializovaného pracoviště při vyhledávání informací zahrne do své práce i vyhledávání informací přes internet.

Knihovna pro nevidomé a slabozraké eviduje 373 registrovaných uživatelů, fond čítá cca 3 400 titulů.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. je významným poskytovatelem sociálních služeb pro těžce zrakově postižené občany v Brně a v Jihomoravském kraji. Komplex sociálních služeb zahrnuje sociálně právní a psychologické poradenství, odborně technické poradenství v oblasti PC pomůcek, služby osobní asistence, sociální práce v terénu, řadu aktivizačních a motivačních programů s doplňkovými prvky sociální rehabilitace, vzdělávací programy, zejména ve spojení s obsluhou osobních počítačů. Cílem veškeré činnosti společnosti je integrace zrakově postižených občanů do společnosti, uspokojování jejich skutečných potřeb, zlepšení kvality jejich života.

Spolupráce TyfloCentra Brno s Knihovnou Jiřího Mahena se odehrává zejména v oblasti odstraňování informačních bariér. TyfloCentrum Brno svým klientům nabízí možnost návštěvy knihovny, pomoc s doprovodem do knihovny, informuje o službách této knihovny pro zrakově postižené čtenáře, pomáhá s osobním počítačem, ve kterém je nainstalován speciální software pro nevidomé i pro slabozraké uživatele internetu. V knihovně pro nevidomé a slabozraké se konají literární pořady.

Knihovna Jiřího Mahena byla již v loňském roce (květen 2003) místem podobné výstavy s názvem Otevřeno II a doufáme, že vzniká pěkná tradice.

Knihovna se stala jedním ze stanovišť soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu TyfloBrno 2003 (4.10.2003), jejímž pořadatelem byla společnost TyfloCentrum Brno. Tato soutěž, která byla součástí akcí Brno zdravé město, se konala v samotném centru města Brna ve spolupráci s městskou částí Brno střed.

Kontakt:

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena – 542 532 111, a href="http://www.kjm.cz">www.kjm.cz
RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka spol. TyfloCentrum Brno, o.p.s. – 541 240 421, www.tyflocentrum-bm.cz


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ