logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...



Hodnotící posezení u kávy a čaje s klienty znojemského pracoviště spol. TyfloCentrum Brno

Úvodem

Sociální služby, které poskytuje TyfloCentrum, jsou určeny nevidomým a slabozrakým klientům. Je tedy nadmíru důležité, abychom znali potřeby našich klientů, problémy, které jim jejich zrakové postižení do života přináší a také jejich zájmy a záliby. Jen tak mohou být naše služby postupně zkvalitňovány dle požadavků našich klientů.

Ve Znojmě se nám nejvíce k tomuto účelu osvědčila neformální setkání s klienty, která pořádáme 1x za 2 měsíce. Scházíme se vždy v příjemném prostředí, jehož výběr je také konzultován s klienty. A na takových schůzkách se pak věnujeme společnému plánování budoucích akcí a hodnocení toho, co proběhlo v uplynulém období. Snažíme se dát klientům dostatečný prostor k tomu, aby mohli vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost s našimi službami, aby mohli navrhnout další, pro ně zajímavé akce. Z každé takové schůzky pak máme mnoho zajímavých poznatků o potřebách našich klientů. A v rámci možností TyfloCentra se snažíme tyto poznatky uvádět v rámci našich možností do praxe.

17.února 2009 v Naší čajovně ve Znojmě

Aby se nám dobře povídalo, rozhodli jsme se naše posezení zahájit ochutnávkou čajů z místní nabídky. Servírka nás usadila u stolečku, kde byl dostatek světla abychom si mohli vybrat čaje z rozsáhlé nabídky čajového lístku. Vzduch byl příjemně prosycen vůní čajů a vodních dýmek. K dispozici byly čaje černé, zelené, bílé a míchané. Náš výběr nakonec padl na Bílou pivoňku, Opičí perlu a čaj z lesních jahod. A pak už se jen povídalo a povídalo.

Nejdříve jsme s klienty prostudovali nový program na měsíce březen a duben. Paní Lukešovou nejvíce zaujala nabídka divadelních představení a také koncert vážné hudby. Pro p. Valenu se absolutním hitem následujícího programu stala návštěva trolejbusové vozovny a p. Matula si potřeboval ujasnit, v čem vlastně spočívá zvuková střelba pro zrakově postižené. Všichni společně jsme se shodli na tom, že se těšíme na pěkné jarní dny, kdy bude možné uspořádat oblíbené turistické vycházky do přírody. O ně je mezi klienty již tradičně velký zájem.

Nakonec jsme zavzpomínali i na akce, které akce nedávno proběhly. p.Valena zavzpomínal na zasněženou návštěvu pivovaru Starobrno a na dopravní kalamitu, které jsme čelili cestou zpět do Znojma. A pan Matula přinesl ukázat fotografie z Muzea motorismu, které s námi navštívil.

Obecně se dá říci, že klienti vyjádřili spokojenost s činností TyfloCentra ve Znojmě. Oceňují zejména to, že akce jsou směřovány k různým věkovým skupinám klientů a že si každý má možnost vybrat podle svého zájmu a také podle času. Klienti, kteří jsou zaměstnaní, navštěvují odpolední, večerní a víkendové akce a vyhovuje jim, že si mohou z nabídky TyfloCentra vybrat více akcí, než tomu bylo dříve.

Závěrem jsme se dohodli na tom, že další schůzka proběhne v restauraci Na Věčnosti 14. dubna 2009.

14. dubna 2009 Na Věčnosti ve Znojmě

Dva měsíce uběhly jako voda a my jsme se s našimi klienty sešli Na Věčnosti, abychom si opět zhodnotili uplynulou činnost a připravili se na následující 2 měsíce. aby se nám povídalo opravdu dobře, přišel nejprve na řadu důkladný průzkum jídelního lístku a objednání si podle vlastního výběru - někdo zvolil halušky, někdo salát, někdo polévku.

A pak už přišlo na řadu hodnocení uplynulých akcí. Jedna z přítomných klientek velmi ráda navštěvuje divadelní představení a pochvalovala si současnou organizaci těchto návštěv ve Znojmě. Vyhovuje jí, že má dlouho dopředu k dispozici program celého představení v požadovaném formátu (na výběr je zaslání e-mailem v textové podobě, kterou přečte hlasový výstup nebo zpřístupní softwarová lupa, braillský tisk, zvětšený černotisk) a může se tak seznámit s tím, co ji v průběhu večera čeká. Vyhovuje jí také to, že má zajištěn v případě potřeby doprovod nejen v průběhu představení, ale i domů po představení.

Klienti projevili zájem o jízdu na koni v rámci nějaké akce TyfloCentra. Domluvili jsme se, že tuto aktivitu se pokusíme koncem léta nebo na podzim zorganizovat.

A hitem se v současném teplém a pěkném počasí stávají turistické vycházky do přírody. Někteří z našich klientů si dokonce berou, pokud jim to zaměstnavatel umožní, volno v práci, aby se mohli turistiky zúčastnit.

Někteří klienti plánují také účast na zájezdu do Budapešti. Problémem byla pro ně doprava do Brna. Odjezd autobusu v 5 hodin ráno v sobotu je pro znojemské klienty nevyhovující. Velmi ocenili, že se nám podařilo dopravu do Brna zajistit. Klienti totiž velmi vítají, když se mohou zúčastnit akcí, na kterých se setkávají s lidmi z dalších středisek. Vzniká možnost navazování přátelských vztahů a také vzájemné podpory pro život se zrakovým postižením.

Takováto setkání a povídání si s našimi klienty jsou pro nás velmi cenným zdrojem poznatků o tom, jakým směrem dál vést naši činnost, abychom poskytovali stále kvalitnější služby a aby služby, které nabízíme a jejich způsob realizace našim klientům vyhovoval.

Na závěr jsme se dohodli na tom, že další naše setkání se uskuteční opět Na Věčnosti, tentokrát 17. června 2009.

Fotogalerie

Vzpomínkové posezení u kávy a čaje Na Věčnosti ve Znojmě, 14. 4. 2009

Vzpomínkové a hodnotící posezení Na Věčnosti - 15. 9. 2009

Zahájit činnost znojemského střediska TyfloCentra po prázdninách jsme se rozhodli posezením Na Věčnosti, které se stává mezi klienty stále oblíbenějším. Takové setkání je především způsobem, jak si navzájem sdělit, co jsme v poslední době prožili, co koho trápí, jakých akcí by si klienti rádi zúčastnili.

Pro nás, pracovnice TyfloCentra, je důležité vědět, co klienti od nás očekávají. A právě to, že takové posezení probíhá v neformální atmosféře krásně vyzdobené restaurace Na Věčnosti, napomáhá všem k tomu, aby snáze vyjádřili svá přání a také aby dokázali přednést své nápady ke zlepšení a zkvalitnění naší činnosti.

Naši klienti si zvykli na těchto hodnotících posezeních nejen vzpomínat a hodnotit, ale také ptát se na podrobné informace o akcích, které pro ně připravujeme. O čem se tedy Na Věčnosti mluvilo tentokrát?

Vzpomínali jsme na:

Plánovali jsme:

Klienti tato posezení využívají často také k samotnému přihlašování na akce. Pro mnohé z nich je možnost ústního přihlášení na takovéto schůzce tou nejpřijatelnější variantou, jak se na akci přihlásit.

Fotogalerie

Vzpomínkové a hodnotící posezení na Věčnosti, Znojmo, 15. 9. 2009

Zpět na stránky regionálního pracoviště ve Znojmě


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.



Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).



Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


Doporučujeme



Dotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ