logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Odborná praxe

Souvislá nebo průběžná praxe: jedná se o studijní pobyt na pracovišti za účelem seznámení s prostředím a konkrétní pracovní činností organizace. Z kapacitních důvodů můžeme přijímat pouze dva praktikanty současně.
Krátkodobá praxe: od 25 do 60 hodin.
Dlouhodobá praxe: maximum 160 hodin.

Praxe delší než 160 hodin není možné v naší organizaci realizovat.
Praxe kratší než 25 hodin je možné absolvovat jako hospitace.

Obecný postup praxe

 1. Rozhovor s vedoucí praxe, informace o organizaci, nabídce služeb;
 2. Projednání plánu praxe a jeho zpracování;
 3. Seznámení s prostředím a pracovníky;
 4. V případě, že je praxe delší než 25 hodin, praktikant absolvuje odborné školení v oblasti kontaktu s osobami s těžkým postižením zraku. Jedná se o podmínku pro aktivní zapojení do služeb organizace a kontaktu s klienty.
  V případě, že je praxe kratší než 25 hodin jedná se o hospitace.
 5. Realizace praxe;
 6. Zhodnocení.

Praktikant má možnost seznámit se s těmito oblastmi

Součástí jsou i konzultace s pracovníky těchto služeb.

* účast praktikanta při individuální službě pouze se souhlasem klienta

Převážná část odborné praxe probíhá v Brně. Má-li však student zájem a dovolují-li to podmínky na pracovišti, může navštívit i některé z regionálních pracovišť na dobu 1 až 2 dnů (v závislosti na celkové délce praxe).

Po dobu konání praxe student zpracovává zprávy a průběžně je odevzdává.

Výstup z praxe: vypracování celkového hodnocení studenta pracovníkem, pověřeným vedením praxe (pokud se jedná o požadavek školy).

Pro koho je odborná praxe určena

Nabídka je určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením:

Odborná praxe je vhodná:

V případě zájmu lze pokračovat jako dobrovolník v TyfloCentru Brno, o.p.s.

Odborné praxe neposkytujeme účastníkům rekvalifikačních kurzů "pracovník v sociálních službách" na jejich vlastní žádost.

V případě zájmu o praxe v rámci rekvalifikačních kurzů "pracovník v sociálních službách" s námi musí v dostatečném předstihu jednat realizátor rekvalifikačních kurzů.

Cena

100 Kč za osobu - v ceně je základní zácvik v délce 2 hodin (1,5 h teorie, 0,5 h praxe).

Kontakt

E-mail: praxe@tyflocentrumbrno.cz

V případě zájmu o odbornou praxi

 1. Zašlete vyplněnou Žádost o absolvování odborné praxe (docx; 68 kB) na e-mailovou adresu: praxe@tyflocentrumbrno.cz.
 2. Žádost je nutné podat nejméně 1 měsíc před zamýšlenou praxí.
 3. Vedoucí odborných praxí Vaši žádost vyhodnotí a do 10 pracovních dní* od podání žádosti Vám oznámí předběžné rozhodnutí, zda a kdy budete moci odbornou praxi absolvovat.

* v době letních a vánočních prázdnin se může odpovědní lhůta prodloužit z důvodu čerpání dovolených

Zpět na nabídku pro veřejnost


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ