logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...TyfloCentrum Brno, o.p.s.
registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji

Poslání společnosti

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.

Činí tak prostřednictvím komplexu

Společným cílem činností služeb je vést klienta

Zásady, jimiž se řídíme

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou našich služeb jsou osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku a osoby starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. V případě technického poradenství je dolní hranice věku 7 let.

Osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu poskytujeme poradenské služby tehdy, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení.

Struktura společnosti

Publikace společnosti

Dokumenty společnosti

Vznik a vývoj společnosti

Vznik naší společnosti je spojen se změnami v územně správním uspořádání našeho státu a samosprávy. Od 1.1.2000 v naší republice platí nové krajské uspořádání. Náš zakladatel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých reagoval na tuto skutečnost rozhodnutím o postupném vzniku krajských středisek sociálních služeb pro nevidomé. Další souvislosti s touto historií je možné se dočíst na www.tyflocentrum.cz.

Naše společnost byla založena dne 28.6.2000 v Brně. Zakládací listina byla zakladatelem sepsána před notářem dne 11.8.2000 a proces vzniku byl završen dne 28.8.2000 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně pod spisovým číslem O/171. Vzhledem k chybě Krajského soudu ve stanovení IČ (bylo nám přiděleno IČ zakladatele) jsme podali návrh na opravný prostředek, který byl dne 11.9.2000 realizován.

Do 31. 12. 2010 byla statutárním orgánem správní rada a za společnost jednal vždy předseda správní rady nebo jím zplnomocněná osoba. Dne 19.1.2001 vydala společnost Statut, který statutárním zástupcem společnosti ustanovuje i ředitele společnosti a pověřuje jej jednáním za společnost vedle předsedy správní rady.

Od 1. 1. 2011 se statutárním zástupcem na základě novely zákona o obecně prospěšných společnostech stal ředitel.

V období od zahájení činnosti v roce 2001 do roku 2006 společnost poskytovala služby pouze v Brně. Jednalo se o období před účinností Zákona o sociálních službách, ve kterém se však podoba budoucího zákona diskutovala, formovala a tvořila.

V roce 2005 jsme získali akreditaci od Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V roce 2007 naše společnost založila regionální střediska ve 4 městech Jihomoravského kraje a registrovala se jako poskytovatel sociálních služeb.

Do konce roku 2011 byla naše společnost členěna na dvě střediska, která navazovala na obdobná střediska, která v Brně působila u našeho zakladatele a které jsme v roce 2001 převzali:

Oslavili jsme 10 let naší existence.

Spolupracujeme s těmito organizacemi a institucemi

Odborně technická spolupráce

Spolupráce při poskytování služeb zrakově postiženým klientům


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ