logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Chráněné dílny pro zrakově postižené

Výtvarná a rukodělná dílna

Ukázky z naší tvorby

Výrobní a pracovní program bude zaměřený na začleňování osob s těžkým zrakovým postižením zpět do pracovního procesu a nalezení vhodného partnera (partnerů) pro odběr výrobků z dílny. Chráněná dílna bude zaměřena na rukodělné činnosti:

Při stanovování typu výrobků vycházíme ze sortimentu, který v současné době vyrábíme v sociálně terapeutické dílně HapAteliér a z toho, co máme vyzkoušené. Nevylučujeme, že se vyráběný sortiment časem změní – dle konkrétních požadavků firem a škály činností, které jsou těžce zrakově postižení schopni zvládat.

IT služby pro veřejnost

Honza Pokorný při práci se skenerem

Digitalizaci dokumentů

chceme nabízet institucím nebo firmám převod jejich papírových dokumentů do digitální podoby. Výhodou našich služeb je, že obvykle citlivý obsah dokumentů „nebude“ naše pracovníky zajímat, neboť si jej nemohou přečíst. Službu lze nabízet jako náhradní plnění.

Testování webových stránek na přístupnost

Nevidomý Roman Kabelka při testování přístupnosti webu pomocí screenreaderu a braillského řádkuTuto činnost již v současné době provádíme. Testování za pomoci zrakově postižených testerů i vidících odborníků má velkou výhodu – výsledný výsledek testu zaručuje, že na přístupnost bylo pohlíženo nejen formálně (testuje se podle nějaké metodiky), ale i reálně (k otázce přístupnosti a tím pádem i použitelnosti se vyjádří samotní zrakově postižené uživatelé, kterým má přístupnost sloužit).

Výběr zaměstnanců chráněné dílny

O práci v chráněné dílně se mohou ucházet osoby s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku, kteří projdou proškolením dle toho, při jakém typu práce se nejlépe uplatní. Pracovníci chráněné dílny musí být především lidé s těžkým postižením zraku, kteří splní podmínky pro účely příspěvku na zaměstnávání osob ze zdravotním postižením.

Výtvarná a rukodělná dílna

V dílně mohou pracovat lidé, kteří v některém z rukodělných oborů byli vyučeni nebo rekvalifikováni nebo dlouhodobě navštěvují naši sociálně terapeutickou dílnu a jejich výrobek je prodejný.

IT služby pro veřejnost

Digitalizér

Digitalizace dokumentů je velmi jednoduchá činnost a k výkonu této práce bude stačit jednoduchý postup. Zájemce o práci může být těžce zrakově postižená osoba v produktivním věku, která umí pracovat s osobním počítačem. Absolvování kurzu u nás je výhodou.

Testér webových stránek

Testování webových stránek na přístupnost mohou provádět pouze těžce zrakově postižení uživatelé, kteří jsou velmi zdatní v používání PC a internetu. Žadatelé o tuto práci se musí seznámit se základními prvky tvorby webových stránek.

Legislativa - možnosti

Příspěvek na mzdy osob se zrakovým postižením od úřadu práce

V současné době ÚP přispívá na mzdy těžce postižených pracovníků chráněné dílny. Je ale vhodné také počítat s tím, že se může legislativa v tomto směru změnit (např. změna výše příspěvku).

Náhradní plnění (definuje § 81 zákona č. 435/2004 Sb.)

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, jsou povinni zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel nedokáže povinná 4 % zdravotně postižených osob zaměstnat, může si tuto povinnost splnit odvodem samostatné daně do státního rozpočtu nebo tzv. náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od firem zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením. Odběrem výrobků a služeb od naší společnosti mohou splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a vyhnout se odvodu do státního rozpočtu.

Organizace spolupracující při přípravě a realizaci projektu Chráněných dílen pro zrakově postižené

KontaktVyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ