logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Jak nám můžete pomoci?

Pomáhat neziskové nestátní organizaci působící v oblasti sociálních služeb lze mnoha způsoby:

Přímé finanční dary

Stavba Domu služeb nevidomým Josefa Chaloupky.

Finanční dary lze zasílat přímo na transparentní účet 7037037036 / 2010.

Účet slouží k získávání finančních darů na stavbu a vybavení nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky (zahájení stavby: 2018, dokončení stavby: 2020).

Podpora naší humanitární činnosti

Finanční dary je možné také poslat či opakovaně posílat na hlavní účet 703 777 377 / 2010.

Pro jednoduché stanovení účelu daru je možné použít "zprávy pro příjemce" platby, kde lze stručně charakterizovat účel daru:

dar – HapAtelier
za vámi poskytnuté peníze nakoupíme například materiál pro dílnu, ve které pracují nevidomí a slabozrací zaměstnanci a kterou odpoledne navštěvují klienti
dar – pomůcky
vámi poskytnuté peníze pomohou dofinancovat nákup některé z kompenzačních pomůcek, určených k nácviku, zkoušení, případně ke krátkodobé zápůjčce
dar – asistence
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat asistenční službu nevidomým, pomocí které zajišťujeme doprovody klientů, předčitatelskou službu, výpomoc v domácnosti, např. třídění věcí, oblečení atd.
dar – poradenství
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat poradenskou službu zrakově postiženým
dar – aktivizace
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat aktivizační služby zrakově postiženým, které obnáší realizaci přednášek, exkurzí, poznávacích výletů, pohybové terapie, aromaterapie, muzikoterapie
dar – rehabilitace
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat sociální rehabilitaci zrakově postižených, které obnáší nácviky dovedností bez kontroly zrakem, školení v oblasti kompenzačních pomůcek, vzdělávací programy a kurzy, např. kurzy sociálních dovedností
dar - práce
práce dává životu smysl, dejme šanci i nevidomým
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat služby podpory pracovního uplatnění zrakově postiženým, které obnáší poradenství, diagnostiku dovedností a schopností, vzdělávací programy, pomoc při hledání pracovního místa, pracovní asistenci, pracovní rehabilitaci, pomoc s úpravou pracoviště, pomoc s udržením pracovního místa a další
dar - TyfloBrno
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat náklady na soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu nevidomých, kterou organizujeme každý rok na přelomu září a října, a která se koná každý rok v jiné městské části města Brna
dar - Chaloupka
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat vydávání časopisu pro zrakově postižené Chaloupka, který vychází ve zvětšeném písmu pro slabozraké, ve slepeckém písmu nebo jako zvuková nahrávka pro nevidomé, časopis rozesíláme také prostřednictvím internetu. Výroba časopisu v těchto speciálních variantách je poměrně nákladná, např. jeden výtisk ve zvětšeném písmu pro slabozraké jen na materiálu má náklady 80 Kč. Časopis má cca 400 respondentů, kteří časopis dostávají zdarma.
dar - přístupnost webových stránek a SW aplikací - projekt Blind Friendly Web
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat projekt, který řeší téma přístupnosti webových stránek a SW aplikací nejen pro zrakově postižené
dar - Břeclav
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat sociální služby v regionálním středisku Břeclav
dar - Znojmo
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat sociální služby v regionálním středisku Znojmo
dar - Moravský Krumlov
vámi poskytnuté peníze pomohou financovat sociální služby v regionálním středisku Moravský Krumlov

Pokud neuvedete žádný účel čerpání daru, použijeme finanční dar dle vlastního uvážení tam, kde chybí finanční prostředky nejvíce.

U finančního daru nad 1 000 Kč s Vámi v případě potřeby rádi sepíšeme darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o přijetí daru. Pokud darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru požadujete, napište si o její zaslání na vedeni@tyflocentrumbrno.cz.

Děkujeme Vám.


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ