logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Asistenční služby nevidomým
(§ 42 Zák. 108/2006 Sb.)

Číslo registrace (identifikátor): 70 533 08

Poslání asistenční služby

Asistenční služby nevidomým jsou především terénní, ale i ambulantní služby, zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Nenahrazuje pečovatelskou službu, vychází ze zásad aktivního přístupu samotného klienta a dopomoci asistenta, který nahrazuje chybějící zrak.

Cíle asistenčních služeb

 1. Klient, který se dostane na místa, kam by se samostatně nedostal.
 2. Klient, který získává v průběhu služby informace o světě kolem sebe, běžně vnímané zrakem.
 3. Klient, který má umožněný sociální kontakt a setrvává ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 4. Klient, který může žít život běžným způsobem jako jeho vrstevníci, aktivně se na tom podílí a v rámci svých možností jedná samostatně.

Forma poskytování služby

Zásady asistenční služby

Práce s klientem

Cílová skupina klientů

 1. osoby se zrakovým postižením od 16 let;
 2. osoby s kombinovaným postižením – osoby s více vadami, z nichž jedna je těžké zrakové postižení; asistenční služby nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady vyžadují specifický způsob komunikace: lidé s hluchoslepotou nebo osoby, které mají kromě zrakového postižení i jiný druh postižení, znemožňující běžnou komunikaci. Doprovody nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu invalidní vozík.

Popis služby

Asistenční služby zahrnují

 1. průvodcovskou službu
 2. předčitatelskou službu
 3. další asistenční služby (pomoc s pořízením dopisů, vyplnění formulářů, pomoc s tříděním osobních věcí v domácnosti včetně pomoci při popisování věcí (nákup, prádlo, CD apod.), pomoc při nákupech s výběrem zboží, pomoc s roztříděním nákupu v domácnosti

Asistenční služby poskytujeme jako

Doba poskytování asistenčních služeb

Kontakty a další informace

Brno

Regionální pracoviště

Břeclav

Znojmo

Moravský Krumlov

Písemné objednávky, objednávky e-mailem

 1. písemná objednávka nebo objednávka e-mailem musí být doručena nejméně tři pracovní dny předem,
 2. musí obsahovat minimálně jméno a příjmení klienta a funkční telefonické spojení s klientem,
 3. který den, v jakém čase a jaké služby klient požaduje

Telefonické objednávky

Hovořte pomalu, jasně a zřetelně. Neneseme odpovědnost za neúplné, nesprávné či nezřetelné údaje.

V době hlavních školních prázdnin je poskytování služby značně omezeno z důvodů rekondičních a letních pobytů a táborů a z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Požadavek na poskytnutí služby v tomto období je nutné s dostatečným předstihem konzultovat.

Podrobně:


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ