logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Sociální rehabilitace zrakově postižených
(§ 70 Zák. 108/2006 Sb.)

Číslo registrace (identifikátor): 22 083 96

Poslání

Posláním služby sociální rehabilitace TyfloCentra Brno, o. p. s. je podporovat osoby s těžkým postižením zraku především z Jihomoravského kraje v rozvoji a získání dovedností umožňujících jim samostatný život a uplatnění ve společnosti podle jejich představ. Činíme tak prostřednictvím poskytování výukových a pobytových aktivit.

Místo poskytování služby

Chaloupkova 3, 612 00 Brno, popis trasy k nám

Doba poskytování služeb sociální rehabilitace

Kurzy standardně probíhají každý všední den mimo hlavní a vánoční prázdniny dle naplánovaného programu, a to v

Vyjma čtvrtka 13.00 - 17.00 hodin je třeba se předem objednat. Po domluvě je možno službu poskytnout i dříve nebo déle.

Kapacita poskytovaných služeb

Roční kapacita poskytovaných služeb:

Kontakty

nácvik používání kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky
telefonicky na č. 515 919 666, 774 715 101, e-mailem info@tyflocentrumbrno.cz
nácvik sebeobsluhy v kuchyni a stolování pro zrakově postižené
telefonicky na čísle 515 919 667, 774 715 103 (Bc. Eva Hrubanová, Tereza Rejtharová, Dis.), e-mailem hrubanova@tyflocentrumbrno.cz nebo rejtharova@tyflocentrumbrno.cz
odborně technická poradna
telefonicky na č. 515 919 666, 774 715 101 (Mgr. Martin Vrána) e-mailem vrana@tyflocentrumbrno.cz
rekondiční aktivity
telefonicky na č. 515 919 774 (Marie Švejdová) e-mailem svejdova@tyflocentrumbrno.cz

Personální zajištění

Vedoucí: Mgr. Martin Vrána
Lektoři obsluhy PC pomůcek: Petr Kusák, Ing. Jan Pokorný, Bc. Martin Baláž
Lektoři nácviku sebeobsluhy v kuchyni: Bc. Eva Hrubanová, Barbora Krejčová, Tereza Rejtharová, Dis.
Koordinátor projektu Blind Friendly Web: Mgr. Martin Klein
Odborně technické poradenství: Mgr. Martin Vrána
Lektor kurzů sociálních a komunikačních dovedností: PhDr. Zbyněk Galvas
Organizační pracovník kurzů sociálních a komunikačních dovedností: Marie Švejdová

Cílová skupina klientů

Zájemci o službu sociální rehabilitace se prokáží průkazem ZTP nebo ZTP/P (je dobré, aby byla označena znakem pro držitele se zrakovou vadou), není-li zrakové postižení zjevné, může si pracovník vyžádat lékařské potvrzení o těžkém zrakovém postižení).

Cíle

Cílem služby je podpořit uživatele v rozvoji

Forma poskytování služby

Práce s klientem

Zásady

Při realizaci služby se řídíme obecnými zásadami platnými pro všechny zaměstnance společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s. které jsou k dispozici na webu společnosti v části O nás. Při poskytování služby sociální rehabilitace klademe zvláštní důraz na

Popis služby

Sociální rehabilitace zahrnuje:

ODBORNĚ TECHNICKÁ PORADNA

KURZY

DALŠÍ AKTIVITY

PODPORA DLE REGIONÁLNÍ KARTY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dokumenty ke stažení


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ