logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Aktivizační služby zrakově postiženým
(§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

Forma poskytování služby

Práce s klientem

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou osoby starší 15 let s těžkým postižením zraku (dále jen TPZ) a osoby starší 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové.

Osobám s kombinovaným postižením, z toho jedno zrakové, poskytujeme sociálně aktivizační služby tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení (při sluchovém postižení) či jinou potřebnou pomoc související s jiným než zrakovým postižením (tělesné či jiné postižení).

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. je umožnit osobám s těžkým postižením zraku zapojit se do aktivního života tak, aby se dostali více mezi lidi a lépe se vyrovnali se svým zrakovým postižením.

Cíle sociálně aktivizačních služeb zrakově postiženým

  1. Zvýšení odpovědnosti a samostatnosti uživatele.
  2. poznání reálných možností každého uživatele.
  3. Návrat uživatele k činnostem, kterým se věnoval než přišel o zrak nebo aby poznal činnosti nové.
  4. Zlepšení nebo udržení fyzické kondice a zvýšení psychické odolnosti.

Zásady služby

Nabízíme tyto typy aktivit

Aktivizační služby pro zrakově postižené zahrnují celou řadu nejrůznějších aktivit, jejichž smyslem je snížit riziko sociálního vyloučení osob, které mají v důsledku těžkého zrakového postižení ztíženou možnost samostatného pohybu a orientace, přístupu k informacím, k aktivnímu trávení volného času a k poznávání světa.

Doba poskytování Aktivizačních služeb zrakově postiženým

Využívání Aktivizačních služeb zrakově postiženým vyžaduje úvodní schůzku se sociálním pracovníkem. Pokud chcete tuto službu využívat, objednejte si na níže uvedených kontaktech schůzku, na které budete informováni o všem, co se s poskytováním služby pojí, včetně pracovní doby. Služba je poskytována formou skupinovových akcí, o kterých je přihlášený klient informován prostřednictvím měsíčního programu.

Nabídka programu Aktivizačních služeb zrakově postiženým je k dispozici na internetu (www.centrumpronevidome.cz#aktualne) nebo lze využít níže uvedených kontaktů.

Pokud byste nás chtěli navštívit bez předchozí telefonického či jiného kontaktu, jste u nás vítáni ve vymezeném čase pro neobjednané zájemce o službu.

Kontakty a další informace

Registrace aktivizačních služeb

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí aktivizačních služeb
tel. 515 919 671, 774 715 095, e-mail: musil@tyflocentrumbrno.cz

Brno

Regionální pracoviště

Břeclav

Znojmo

Moravský Krumlov

Poznámka: sociálně aktivizační služby v Kyjově a Blansku zajišťuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých na adresách:
SONS - oblastní odbočka Kyjov, Komenského 617, 697 01, e-mail: nevidokyjov@braillnet.cz
SONS - oblastní odbočka Blansko, Sadová 2, 678 01 Blansko, e-mail: sons.blansko@tiscali.cz

O podmínkách a pravidlech poskytování sociálně aktivizačních služeb v těchto městech se informujte v SONS.


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ