logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Ani nevidomé hranice nerozděluje

Řada zrakově postižených dětí a mládeže má problémy se zapojením do běžného života, potíže se sociálním kontaktem či sebeobsluhou a dovednostmi, které v životě budou potřebovat. Vyrůstají v nejrůznějších sociálních podmínkách, které způsobují deformaci představ o okolním světě a o budoucím životě v dospělosti.

Dospělé osoby s postižením zraku z ČR zatím nemají možnost setkávat se se svými vrstevníky z rakouské strany hranic a rozvíjet tak své jazykové znalosti i neformální přátelské vztahy. Jedinou vyjímkou jsou nevidomé děti, které mají tuto možnost v době letních prázdnin v rámci pobytu na táboře, který TyfloCentrum Brno, o.p.s. organizuje. Tato výměna je však jednostranná - děti z Rakouska jezdí k nám, opačným směrem zatím výměny neprobíhají.

Nosnou linii našeho projektu proto tvoří plánované pobytové poznávací výměny osob s postižením zraku z obou stran hranice a vytvoření prostoru pro zlepšení jejich jazykových, znalostních a přátelských vztahů.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na navázání přátelských vztahů osob s postižením zraku i pracovníků, kteří se v rámci sociálních a vzdělávacích aktivit těmto lidem věnují. Důraz je kladen na rozvoj jazykových dovedností účastníků projektu, na vzájemném poznání metod a způsobů práce. Důležitou součástí projektu je zpestření naší nabídky volnočasových a vzdělávacích aktivit pro klienty z řad mládeže a dospělých, zlepšení schopnosti kooperace a vzájemné spolupráce a možnosti integrace.

Projekt se uskutečnil od března 2010 do září 2011 a byl realizován TyfloCentrem Brno, o.p.s., partnerem na rakouské straně byl Bundes-Blindenerziehungsinstitut ve Vídni.

Hlavní cíle projektu

Cílovou skupinou jsou lidé s těžkým postižením zraku od 8 let výše, aktivity jsou zaměřeny především na děti, mládež a lidi, poskytující služby zrakově postiženým.

Kalendář akcí projektu

Fotogalerie z akcí na Flickr.com

Ani nevidomé hranice nerozděluje (Keine Grenze trennt die Blinden)

Brožurka Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku

Jedním z výstupů projektu je i brožurka o volnočasových aktivitách. Brožurku jsme primárně věnovali letním táborům pro děti s těžkým postižením zraku, které patří k jedné z našich nejpopulárnějších aktivit. Brožurka populární formou seznamuje čtenáře s tím, jak tábory probíhají, a co všechno na nich děti prožívají. Protože jsou naše tábory mezinárodní, je brožurka také přeložena do němčiny.Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ