logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Beseda

Jedná se o besedu formou rozhovoru s člověkem s těžkým postižením zraku, zpravidla nevidomým, obohacenou o zážitkové aktivity, které žákům prakticky přiblíží svět nevidomých.

Hlavní poslání besedy

Možnost nahlédnutí do světa „potmě“, příležitost pro objasnění konkrétních otázek, které se života se zrakovým postižením týkají, praktické vyzkoušení si aktivit, které s životem nevidomých bezprostředně souvisí a doprovází jej. Žáci mají rovněž možnost vyzkoušet si pomůcky a zařízení, které zrakově postiženým usnadňují orientaci, pohyb, komunikaci, sebeobsluhu i volný čas.

Besedy probíhají ve třídách a hernách základních škol, v prostorech, které mohou zajistit samotní zájemci o besedu.

Besedy formou diskuse, praktických cvičení a poznávacích činností

Cílová skupina

Žáci prvního a druhého stupně základních škol, skupinou se myslí jedna třída či skupina žáků (maximální počet žáků 30).

Délka besedy

Minimální doba besedy je 2 hodiny, (hodina = 60 min.) maximální doba 3 hodiny, preferovaný rozsah besedy je 2,5 hodiny. Rozsah besed je vždy podmíněn věkem dětí a individuální charakteristikou třídy.

Cena

Cena se odvíjí od vzdálenosti vaší školy od sídla naší společnosti na Chaloupkově 3, Brno-Královo Pole. Cena se odvíjí od skutečných nákladů, které podléhají sazebníku 10 Kč/km, zahrnuje náklady na pohonné hmoty služebního automobilu, který využíváme pro převoz pomůcek a materiálů k besedě. V případě větší vzdálenosti mimobrněnských lokalit je potřeba se předem domluvit s organizátory besedy.

Paušální pevná částka 50 Kč na besedu pokrývá náklady za spotřební materiál, kompenzuje opotřebení speciálních pomůcek, přispívá na jejich údržbu, výměnu baterií apod.

Celkem:

Pohyblivá část
dle skutečných kilometrů od střediska TCB do místa určení a zpět, 1km = 10Kč
Pevná část
50 Kč na náklady za spotřební materiál a údržbu pomůcek

Kontakt

Mgr. Martina Smrčková, e-mail: besedy@tyflocentrumbrno.cz, tel.: 774 715 088

Zpět na nabídku pro veřejnost


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ