logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Kde nás najdete?

Mapa

TyfloCentrum Brno, o .p. s.
Chaloupkova 3
612 00

mapa - Královo Pole

červený čtvereček Budova MTG STAVBY, spol. s r. o.

křížek Tramvaj č. 1, (z Bystrce směr Řečkovice - od Hlavního vlakového nádraží 9. zastávka), č. 6 (směr Královo Pole, nádraží, od Hlavní nádraží přes Malinovského a Moravské náměstí - 9. zastávka Husitská).

černé kolečko Autobus č. 44 nebo 84 Okružní (přes Zvonařku, Starou Osadu a Mendlovo náměstí), zastávka Ústav Kociánka (44 - Z UAN Zvonařka 18. zastávka, 84 - Z UAN Zvonařka 16. zastávka)

modré kolečko Autobus č. 44 nebo 84 Okružní (přes Zvonařku, Starou Osadu a Mendlovo náměstí), zastávka Husitská (44 - Z UAN Zvonařka 21. zastávka, 84 - Z UAN Zvonařka 13. zastávka)

mapa - Zvonařka

Popisy tras

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

UVEDENÉ POPISY TRAS JSOU URČENY NAŠIM KLIENTŮM, KTEŘÍ ZVLÁDAJÍ SAMOSTATNOU CHŮZI S BÍLOU HOLÍ. POUŽITÍ POPISŮ JE NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST. PŘED PRVNÍ SAMOSTATNOU CESTOU K NÁM DOPORUČUJEME TRASU PROJÍT S PRŮVODCEM.

OSTATNÍM ZÁJEMCŮM O SAMOSTATNÝ POHYB DOPORUČUJEME OBRÁTIT SE NA TYFLOSERVIS S POŽADAVKEM DANÉ TRASY NACVIČIT S INSTRUKTOREM PROSTOROVÉ ORIENTACE A SAMOSTATNÉHO POHYBU (TEL. 541 212 810, 608 572 335).

brněnské TyfloCentrum – tramvajová zastávka Husitská

Stojíte zády ke vchodu do brněnského TyfloCentra. Otočte se vpravo a jděte po ulici Chaloupkova podél zdi po vaší pravé straně. Zeď bude přerušena 5 metrů širokým průjezdem do dvora. Minete jej a opět dohledáte vpravo zeď podél které pokračujete v původním směru až na roh, ke křižovatce na Mojmírově náměstí.

Na rohu je restaurace YVY a zeď se lomí doprava. Odbočte také a přejděte si na levou stranu chodníku k trávníku. Ten odbočuje vlevo k přechodu přes silnici na Mojmírově náměstí. Odbočte také a dohledejte snížený přechod chodníku ve vozovku. U okraje chodníku je úzký vodorovný reliéfní pás a povrch zde výrazněji poklesne. Silnice na Mojmírově náměstí je frekventovaná, obousměrná, široká 10 metrů. Přejděte v přímém směru na protější chodník. Dohledejte pod nohama reliéfní dlažbu. Vodící pás si udržujte po levé straně - dovede vás až k 7 metrů vzdálené zdi domu před vámi. U zdi se otočte tak, aby byla po pravé straně. Zeď se lomí doprava do ulice Malátova.

Odbočte také a pokračujte po stoupajícím chodníku k frekventované Palackého třídě úsekem dlouhým 120 metrů. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Před odbočením na Palackého třídu je zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doprava k parkovišti. Odbočku minete a opět dohledáte zeď vpravo. Výrazněji slyšíte provoz na Palackého třídě. Jezdí po ní auta a tramvaje. Pokračujte až ke zkosenému rohu, kde chodník i zeď odbočují doprava. Ihned za druhým zalomením se otočte zády ke zdi. Pod nohama dohledáte reliéfní pás.

Před vámi je přechod přes silnici, která je k vám kolmá. Je dělená do tří pruhů. Vy přecházíte jen první dva pruhy k nástupnímu ostrůvku. První pruh, široký 6 metrů je pro auta přijíždějící zleva, druhý je široký 5 metrů a je pro tramvaje z obou směrů. Poslední pruh je pro auta přijíždějící zprava. Ten už nepřecházíte. Před tímto posledním pruhem je 1,5 metru široký pás z dlažebních kostek, který má po pravé straně nástupní ostrůvek. Ten je kolmý k vašemu směru. Přejděte silnici 11 metrů v přímém směru přes pruh pro auta zleva a přes koleje. Na pásu z dlažebních kostek dohledejte po pravé straně schod nahoru na nástupní ostrůvek. Jezdí zde tramvaje č. 1, 6 nebo 7.

Tramvajová zastávka Husitská – brněnské TyfloCentrum

Vystoupili jste na zastávce Husitská na nástupní ostrůvek široký 1,5 metru. Otočte se zády ke dveřím tramvaje a přejděte přes jeden jízdní pruh silnice na chodník. Auta jezdí pouze zprava. Na chodníku mohou kolmo k vám parkovat auta. Dohledejte zde 5 metrů před sebou zeď domů a otočte se u ní tak, aby byla vpravo. Zeď se lomí doprava dolů do ulice Malátova. Vy neodbočujte, ale pokračujte v původním směru k přechodu, ke kterému vede asi 80 cm široký vodící pás navazující na roh domu. Jdete souběžně se silnicí na Palackého třídě.

Přechod vede přes silnici, která ústí na Palackého třídu. Vodící pás budete mít po pravé straně. Dohledejte schod dolů na silnici. Podél chodníku mohou parkovat auta, přes které vás není vidět. Sejděte schod dolů mezi auta a ověřte si, zda můžete přecházet. Silnice je 8 metrů široká, jednosměrná, auta zde jezdí pouze zprava. U protějšího chodníku mohou také parkovat kolmo k vám auta. Na chodníku pokračujte v původním směru podél vodícího pásu, který vás dovede ke zdi domu. Otočte se u zdi tak, aby byla vlevo.

Pokračujte z kopce dolů ulicí Malátova. Půjdete úsekem dlouhým 120 metrů podél zdi vlevo. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Hned zpočátku bude zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doleva k parkovišti. Pokračujte dolů až ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Na konci ulice se zeď lomí doleva. Neodbočujte, ale pokračujte v původním směru až k 7 metrů vzdálenému přechodu přes silnici na Mojmírově náměstí. Před koncem chodníku povrch výrazněji poklesne a pod nohama bude široký pruh reliéfní dlažby, ke kterému vede kolmý vodící pás.

Srovnejte se podél okraje chodníku a přejděte obousměrnou, 10 metrů širokou silnici. Na protějším chodníku dohledejte před sebou zeď restaurace YVY. Otočte se u ní tak, aby byla po vaší levé straně. Zeď se lomí doleva do ulice Chaloupkova. Odbočte také. Zeď je členitá, přerušována vchody do budov. Budete míjet 5 metrů široké přerušení průjezdem do dvora. Pokračujte dále v původním směru podél zdi vlevo.

Budova brněnského TyfloCentra má nad dveřmi majáček, který můžete spustit vysílačkou. V místě, kde dohledáte pod nohama reliéfní dlažbu, je vchod do TyfloCentra. Dohledejte si po levé straně dva schody nahoru ke vstupním dveřím. Dveře jsou dvoukřídlé, uprostřed je asi ve výše pasu na dveřích místo kliky koule. Vpravo na zdi jsou ve výšce hlavy zvonky opatřené braillskými popisky. Zazvoňte na příslušné pracoviště a zaměstnanec vám otevře pomocí bzučáku dveře.

brněnské TyfloCentrum – autobusová a trolejbusová zastávka Husitská

Stojíte zády ke vchodu do brněnského TyfloCentra. Otočte se vpravo a jděte po ulici Chaloupkova podél zdi po vaší pravé straně. Zeď bude přerušena 5 metrů širokým průjezdem do dvora. Minete jej a opět dohledáte vpravo zeď. Podél zdi pokračujete v původním směru až na její roh.

Na rohu je restaurace YVY a zeď se lomí doprava. Odbočte také a přejděte si na levou stranu chodníku k trávníku. Jděte podél rozhraní trávníku a chodníku. Trávník odbočuje vlevo k přechodu přes silnici na Mojmírově náměstí. Odbočte také a dohledejte snížený přechod chodníku ve vozovku. U okraje chodníku je úzký vodorovný reliéfní pás a povrch zde výrazněji poklesne. Vozovka na Mojmírově náměstí je frekventovaná, obousměrná, široká 10 metrů. Přejděte v přímém směru na protější chodník, na kterém je reliéfní pás. Ten vede až k 7 metrů vzdálené zdi domu před vámi. Udržujte si pás po levé straně a dohledejte zeď domů. U ní se otočte tak, aby byla vpravo.

Zeď se lomí doprava do ulice Malátova.

Odbočte také a pokračujte po stoupajícím chodníku k frekventované Palackého třídě úsekem dlouhým 120 metrů. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Před odbočením na Palackého třídu je zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doprava k parkovišti. Odbočku minete a opět dohledáte zeď vpravo. Výrazněji slyšíte provoz na Palackého třídě. Jezdí po ní auta a tramvaje. Pokračujte až ke zkosenému rohu, kde chodník i zeď odbočují doprava a vedou souběžně se silnicí na Palackého třídě. Odbočte také.

Po pravé straně půjdete podél členité zdi domů úsekem dlouhým asi 50 metrů. Zeď je přerušována vchody do obchodů, které mají často samootevírací dveře na fotobuňku. Asi po 40 metrech je výrazněji přerušená odbočením doprava do obchodní pasáže. Před tímto přerušením, které je široké 5 metrů, může stát u zdi reklamní cedule. Pokračujte v původním směru souběžně se silnicí, kterou slyšíte vlevo a po 5 metrech opět dohledejte zeď domu. Blížíte se k ozvučenému přechodu přes silnici, který uslyšíte po levé straně. Zvuk semaforů si můžete spustit pomocí vysílačky. Jakmile jejich zvuk uslyšíte přesně vlevo, otočte se zády ke zdi. Přechod je před vámi. Pod nohama můžete cítit reliéfní pás. Vozovka je široká 16 metrů. První dva pruhy jsou pro auta pouze zleva, další je pro tramvaje jedoucí z obou stran a nástupní, který je v místě přechodu přerušený. Poslední pruh je pro auta zprava. Přejděte si přes chodník na kterém stojíte k semaforu, který bude po vaší levé straně. Pomocí zvukové signalizace přejděte silnici na protější chodník. Vzhledem k frekventovanosti vozovky, doporučujeme raději požádat o převedení kolemjdoucího!

Na protějším chodníku není schod nahoru, stojí zde ale semafor, podle jehož zvuku se můžete orientovat. V původním směru pokračujte až k domu před vámi. V domě je podloubí, které je odděleno od chodníku schodem nahoru a podpěrnými sloupy. Dohledejte dům před sebou a otočte se vpravo. Jeho zeď se lomí doleva nahoru do ulice Husitská. Odbočte také. Ihned za odbočením je zeď přerušená podloubím. Pokračujte dále podél členité zdi mírně do kopce. V místě, kde povrch chodníku výrazněji stoupne zpozorněte, abyste dohledali po 13 metrech 80 cm široký pruh reliéfní dlažby. Pruh je k vám kolmý a vede doprava k autobusové a trolejbusové zastávce. Otočte se zde zády ke zdi a jděte podél rozhraní chodníku a reliéfního pásu vlevo až ke sloupku zastávky. U sloupu stojí odpadkový koš. Jezdí zde okružní linka autobusu č. 84 a trolejbus č. 30.

Autobusová a trolejbusová zastávka Husitská – brněnské TyfloCentrum

Po výstupu z autobusu nebo trolejbusu se otočte zády ke dveřím a dohledejte před sebou zeď domu. Otočte se u ní tak, aby byla po pravé straně a jděte z mírného kopce ulicí Husitská podél zdi. Jdete směrem ke křižovatce s Palackého třídou. Na křižovatce Husitské a Palackého třídy jsou dva přechody s ozvučenými semafory. První vede přes spodní část ulice Husitská a je po vaší levé straně a druhý vede přes Palackého třídu a je před vámi.

Na rohu ulic je zeď přerušená podloubím, které vede k České spořitelně. Za přerušením zeď odbočuje doprava. Odbočte také a dohledejte na zemi vodící pás, který vede k přechodu. Zde se otočte zády ke zdi domu. Pomocí pásu a vysílačky, kterou si spustíte zvukovou signalizací semaforů, dohledejte přechod přes frekventovanou Palackého třídu. Stoupněte si tak, aby semafor byl po pravé straně. Vozovka je široká 16 metrů a jezdí po ní auta i tramvaje. Nejprve přecházíte jeden pruh pro auta zleva, za ním je tramvajový ostrůvek, který je v místě přechodu přerušený. Za ním je pruh pro tramvaje z obou směrů. Poslední dva pruhy jsou pro auta zprava. Přejděte pomocí zvukové signalizace vozovku na protější chodník. Vzhledem k frekventovanosti vozovky, doporučujeme raději požádat o převedení kolemjdoucího!

Na protějším chodníku dohledejte před sebou zeď domů. U ní se otočte vpravo a pokračujte souběžně s vozovkou po chodníku na Palackého třídě. Povede vás členitá zeď vlevo, která je přerušována vchody do obchodů. Ty mají často samootevírací dveře na fotobuňku. Po 10 metrech je zeď přerušená odbočkou do obchodní pasáže. Minete toto přerušení široké 5 metrů. Za ním může stát v cestě reklamní cedule. Obejděte ji a vraťte se ke zdi. Zeď se po dalších 40 metrech lomí doleva dolů na ulici Malátova. Odbočte také.

Pokračujte z kopce dolů ulicí Malátova. Půjdete úsekem dlouhým 120 metrů podél zdi vlevo. Zeď je členitá, přerušovaná vchody a vjezdy do dvora, kterými mohou přijíždět nebo vyjíždět auta. Hned zpočátku bude zeď přerušená 7 metrů širokou odbočkou doleva k parkovišti. Pokračujte dolů až ke křižovatce na Mojmírově náměstí. Na konci ulice se zeď lomí doleva. Neodbočujte, ale pokračujte v původním směru až k 7 metrů vzdálenému přechodu přes vozovku na Mojmírově náměstí. Před koncem chodníku povrch výrazněji poklesne a pod nohama bude široký pruh reliéfní dlažby, ke kterému vede kolmý vodící pás.

Srovnejte se podél okraje chodníku a přejděte obousměrnou, 10 metrů širokou vozovku. Na protějším chodníku dohledejte před sebou zeď restaurace YVY. Otočte se u ní tak, aby byla po vaší levé straně. Zeď se lomí doleva do ulice Chaloupkova. Odbočte také. Zeď je členitá, přerušována vchody do budov. Budete míjet 5 metrů široké přerušení průjezdem do dvora. Pokračujte dále v původním směru podél zdi vlevo.

Budova brněnského TyfloCentra má nad dveřmi majáček, který můžete spustit vysílačkou. V místě, kde dohledáte pod nohama reliéfní dlažbu, je vchod do TyfloCentra. Dohledejte si po levé straně dva schody nahoru ke vstupním dveřím. Dveře jsou dvoukřídlé, uprostřed je asi ve výše pasu na dveřích místo kliky koule. Vpravo na zdi jsou ve výšce hlavy zvonky opatřené braillskými popisky. Zazvoňte na příslušné pracoviště a zaměstnanec vám otevře pomocí bzučáku dveře.

Zastávka autobusu „Ústav Kociánka“ – brněnské TyfloCentrum

Stojíte na zastávce autobusu č. 44, 72 a 81 „Ústav Kociánka“. Otočte se zády ke dveřím autobusu. Před sebou dohledejte v přímém směru trávník. V případě, že autobus zastaví dále, můžete mít před sebou vjezd do garáže a zeď domu. Trávník je více vpravo. Otočte se tak, abyste ho měli po levé straně.

Pokračujte podél trávníku. Vlevo budete obcházet zastřešenou zastávku autobusu s lavičkou. Pokračujte stále po chodníku. Za zastávkou dohledejte po levé straně zídku, u které jsou keře. Pokračujte podél ní ke dvěma skříňkám s elektrickým vedením. Jedna je větší a druhá menší. Zde se otočte tak, abyste je měli za zády.

Jste čelem k silnici a přechodu. Přechod je ozvučený. Spusťte si vysílačkou zvukovou signalizaci a pomocí ní vyhledejte sloupek semaforu, který je mírně vlevo, vzdálený 1 metr. Před vámi je 11 metrů široká obousměrná silnice. Přejděte ji v přímém směru. Obrubník protějšího chodníku je v místě, kde je semafor, nehmatný. Před vámi je nízká zídka s kovovou bránou, která ohrazuje areál firmy AŽD. Dohledejte ji a otočte se tak, aby byla po pravé straně.

Pokračujte podél zídky. V místě, kde se stáčí doprava, budete míjet po levé straně lavičku a zezadu zastávku autobusu. Pokračujte podél brány a zídky vpravo, které odbočují do vedlejší ulice Sladkovského. Ta je kolmá k hlavní silnici.

V místě, kde výrazně poklesne chodník si udržujte bezpečný odstup od zdi nebo použijte bezpečnostní držení. Po pravé straně je autosalon a hrana jeho otevřených dveří bývá vysunutá od zdi.

Půjdete z kopce po metr širokém chodníku podél zdi vpravo. Nalevo je živý plot. Ke konci bude zeď několikrát přerušená vjezdy do garáže. Jeden z nich je široký 2,5 metru a bývá otevřený. Minete jej a opět dohledáte zeď. Udržujte si opět bezpečnostní odstup, protože zeď je výrazně členitá. V místě, kde odbočuje doprava a povrch chodníku výrazněji poklesne, se otočte asi 40 stupňů vpravo a dohledejte schodiště nahoru.

Je pravidelné, široké 2,5 metru, má jedno krátké odpočívadlo a z obou stran kovové zábradlí. Vede na most nad hlavní silnicí. Vyjděte ho s pomocí zábradlí po levé straně.

Nad schodištěm pokračujte podél zábradlí dále. V místě, kde ucítíte, že chodník vede do kopce, přejděte k pravému okraji mostu. Opět vás zde povede zábradlí po pravé straně. Povrch ke konci opět klesá a zábradlí se lomí doleva. Odbočte také, silnici slyšíte po levé straně. Po 40 metrech zábradlí odbočuje doprava ke krátkému schodišti dolů. Dohledejte ho a pomocí zábradlí vpravo sejděte.

Pod schodištěm se nasměrujte asi o 40 stupňů vpravo a dohledejte před sebou 8 metrů vzdálenou zídku. Před ní zasahují výrazně do cesty větve stromu. Otočte se zde tak, aby zídka byla vpravo a pokračujte podél ní a podél zdi domů ulicí Chaloupkova. Vlevo slyšíte silnici. Po 50 metrech se zeď nepravidelně lomí doprava do vedlejší ulice Košinova.

Neodbočujte, ale pokračujte v přímém směru až dohledáte po 4 metrech obrubník dolů na silnici. Jeho levý okraj je zakulacený. Srovnejte se podle pravé rovné části kolmo k odbočující silnici, která je před vámi. Je široká 7 metrů, auta jezdí v obou směrech. Přejděte v přímém směru na opačnou stranu. U protějšího chodníku mohou parkovat podél obrubníku auta. Chodník na opačné straně není oddělený od silnice schodem nahoru. Je zde plot z vlnitého plechu, který vede do areálu stavebnin. Dohledejte ho opatrně před sebou, je zešikmený a hrana plotu může být nebezpečná.

Otočte se u plotu tak, aby byl po pravé straně a odbočte do ulice Chaloupkova. Navazuje na něj zeď domů. Pokračujte až k místu, kde pod nohama ucítíte reliéfní dlažbu. Zde je vchod do TyfloCentra. Můžete se orientovat i spuštěním zvukového majáčku, který je umístěný nad vchodem.

Dohledejte si po levé straně dva schody nahoru ke vstupním dveřím. Dveře jsou dvoukřídlé, uprostřed je asi ve výši pasu na dveřích místo kliky koule. Vpravo na zdi jsou ve výšce 1,5 metru nad zemí zvonky opatřené braillskými popisky. Zazvoňte na příslušné pracoviště a zaměstnanec vám otevře pomocí bzučáku dveře.

brněnské TyfloCentrum - zastávka autobusu „Ústav Kociánka“

Stojíte zády ke vchodu do brněnského TyfloCentra. Otočte se vlevo a jděte po ulici Chaloupkova podél zdi po vaší levé straně. Vpravo slyšíte provoz na silnici. Na zeď navazuje plot z vlnitého plechu, který ohrazuje areál stavebnin. Plot se nepravidelně lomí doleva do vedlejší ulice Košinova.

Odbočte také, ujděte ještě 2 metry a otočte se 45 stupňů vlevo. 3 metry před vámi je vedlejší silnice. Je široká 7 metrů a auta mohou jezdit v obou směrech. Rozdíl chodníku a silnice není hmatný. Je zde patrný pouze mírný pokles terénu. Přejděte silnici v přímém směru. Protější chodník je oddělený schodem nahoru. Vystupte na chodník a dohledejte před sebou zeď domu.

Otočte se tak, aby byla po vaší levé straně a pokračujte ulicí Chaloupkova ještě asi 50 metrů. Zeď pak odbočuje doleva. Před tímto místem zasahují do cesty keře. Obejděte keře a odbočte podél zdi. Ihned za odbočením se k ní otočte zády.

V přímém směru dohledejte 8 metrů vzdálenou zeď. Podél ní mohou parkovat auta. U zdi se otočte tak, aby byla vlevo. Před vámi je schodiště, které vystupuje ze zdi do cesty. Vede nahoru na most nad hlavní silnicí. Obejděte bok schodiště s kovovým zábradlím a stoupněte si kolmo k prvnímu schodu.

Vyjděte schodiště pomocí zábradlí vlevo a nahoře podél něj odbočte doleva. Pokračujte po mostě do kopce. Zábradlí odbočuje doprava nad hlavní silnici. Odbočte také. Pokračujte až k místu, kde cesta začne výrazně klesat. Zde si přejděte na opačnou stranu mostu. Pokračujte podél zábradlí vpravo, cesta se srovnává a povrch se mění z asfaltu na dlaždice. Před sebou dohledejte schodiště dolů.

Schodiště je pravidelné, široké 2,5 metru, má jedno krátké odpočívadlo a z obou stran kovové zábradlí. Pomocí zábradlí vpravo sejděte dolů. Pod schody se otočte doleva a pokračujte podél hrany posledního schodu až ke zdi před vámi.

Stoupněte si tak, aby byla po levé straně. Jděte podél zdi vlevo do mírného kopce po ulici Sladkovského. Budete míjet vjezdy do garáže. Jeden z nich je široký 2,5 metrů a bývá otevřený. Zde si udržujte bezpečný odstup od zdi, protože je výrazně členitá. Chodník se za vjezdem zužuje na 1 metr a vede do mírného kopce. Zde si přejděte vpravo k živému plotu.

Jděte podél něj až na jeho konec. Pečlivě si vykrývejte prostor před sebou. V místě, kde končí živý plot se pravá strana chodníku prudce svažuje dolů. Na konci plotu je po pravé straně vchod do prodejny aut a hrana otevřených dveří zasahuje do prostoru.

Zde si přejděte vlevo. Budete míjet po levé straně vchod do obchodu. Na něj navazuje kovová brána a nízká zídka s bránou, které ohraničují areál firmy AŽD. Jděte podél nich po chodníku, který se pozvolna stáčí doleva souběžně se silnicí. V místě odbočení můžete slyšet autobusovou zastávku. Vedle ní je lavička.

Vlevo budete míjet další širokou kovovou bránu a za ní následuje opět nízká zídka. V těchto místech je po vaší pravé straně ozvučený přechod. Dojděte až na konec zídky a zde se otočte zády k ní. Metr před vámi je sloupek semaforu.

Spusťte si vysílačkou zvukovou signalizaci. Stojíte kolmo k silnici, která je široká 11 metrů a je obousměrná. Přejděte ji v přímém směru. Přechod mezi chodníkem a silnicí je v místech, kde jsou sloupky semaforů, nehmatný. Na protějším chodníku před sebou dohledejte zeď nebo dvě skříňky s elektrickým vedením.

Otočte se tak, aby byly po pravé straně a pokračujte podél zídky vpravo, u které jsou keře. Budete procházet zepředu kolem autobusové zastávky s lavičkou. Za ní dohledejte rozdíl trávníku a asfaltu po pravé straně. Zde se otočte zády k trávníku a vyčkejte příjezdu autobusu. Jezdí zde autobus č. 44, 72, 81 směr Královo Pole - nádraží.

Popis trasy do sociálně terapeutické dílny HapAteliér

Adresa: Poděbradova 58, zastávka tramvaje č. 1 a č. 6 Kartouzská


Zvětšit mapu

Upozornění: V místě, kde jsou zastávky tramvaje na kartouzské, doporučujeme využít pomoc kolemjdoucích pro přechod z tramvajového ostrůvku na chodník a pro přechod v horní části ulice Antonína Macka.

Zastávka Kartouzská – Poděbradova 58

Stojíte zády k tramvaji na 1,5 metrů širokém ostrůvku. Před vámi je jeden pruh silnice a není zde značený přechod. Auta jezdí zprava. Přejděte na protější chodník s pomocí kolemjdoucích. Na chodníku se otočte doleva a opět využijte kolemjdoucí k převedení přes přechod, který vede souběžně s hlavní silnicí. Je 30 metrů dlouhý a není zde nic, podél čeho byste mohli udržet přímý směr.

Na protějším chodníku pokračujte podél nízkého obrubníku až k bloku domů. Zde vede chodníček dolů na ulici Antonína Macka. Odbočte vpravo a pokračujte podél levé zdi. Úsek bude dlouhý asi 100 metrů. Jdete směrem k ulici Poděbradova, která je kolmá. Zídka se ke konci lomí vlevo k širokému vchodu do domu. Jděte stále podél zídky a pak domu po levé straně. Podél něj odbočte doleva na chodník ulice Poděbradova. Pokračujte ještě asi 40 metrů ke vchodu do dílny. Ve zdi je schod nahoru a dveře. Je to jediný vchod ve zdi, podél níž jdete. Pokud ho minete, dojdete až na roh s ulicí Hostinského. V tom případě se otočte zpět a vraťte se ještě 6 metrů ke vchodu.

Zvonky jsou umístěny u dveří nalevo ve výšce horní poloviny těla. Zvonek do TyfloCentra je umístěn v levém dolním rohu a je na něm hmatová značka. Klika je vlevo asi ve výši pasu a dveře se otevírají dovnitř budovy. Zazvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance.

Poděbradova 58 – zastávka Kartouzská

Stojíte zády ke vchodu. Otočte se vpravo a jděte podél zdi 40 metrů až na roh. Zeď se zde lomí doprava ke vchodu do domu. Odbočte vpravo a dohledejte před sebou zídku, vzdálenou 6 metrů. Otočte se tak, aby byla vpravo. Odbočte nahoru do ulice Antonína Macka. Pokračujte do kopce podél zídky a pak bloku domu úsekem dlouhým asi 100 metrů. Zeď se ke konci nepravidelně lomí a ustupuje doprava. Držte se zdi a jděte po chodníku vpravo. V tomto místě se odděluje po levé straně chodníček, který vede šikmo doleva mezi trávníky. Vy pokračujte podél zdi až na roh s rušnou Palackého třídou. Chodník ke konci výrazněji stoupá a zas se srovnává do roviny. Na rohu se otočte vlevo. Podél nízkého obrubníku po levé straně pokračujte až na konec chodníku. Zde je reliéfní varovný pás a nízký schod dolů.

Stojíte před 30 metrů dlouhým přechodem. Vede souběžně s hlavní silnicí. Není zde nic, podél čeho byste mohli udržet přímý směr. Doporučujeme využít pomoc kolemjdoucích, aby vás převedli přes tento přechod a potom doprava na tramvajový ostrůvek, na který potřebujete.

Blíže je zastávka pro tramvaje č. 1 směr Řečkovice a č. 6 směr Královo Pole – nádraží. Vzdálenější je zastávka pro tramvaje č.1 a 6 směrem do centra. Tam je nutné přejít ještě kolejiště, kudy přijíždí tramvaje z obou stran.


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ