logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje

Realizátor: TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Partneři projektu:

Cílem projektu je zlepšení integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva na území Jihomoravského kraje do společnosti, na zlepšení jejich postavení na trhu práce a usnadnění přístupu k zaměstnání.

Projekt je určen pro těžce zrakově postižené a jinak zrakově postižené občany, zejména pak pro občany, kteří

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 1. vybudování regionálních středisek sociálních služeb pro zrakově postižené občany (1. etapa),
 2. tvorba propagačních materiálů a metodiky vzdělávacích kurzů (2. etapa),
 3. realizace sociálních služeb (3. etapa)
  1. motivace a osvěta zrakově postižených občanů,
  2. zajištění asistenčních služeb,
  3. poskytování poradenských služeb,
  4. vzdělávání zrakově postižených občanů,
  5. podpora pracovního uplatnění a zlepšení přístupu občanů se zrakovým postižením k informacím.

Hlavní výstupy projektu

 1. síť čtyř regionálních středisek sociálních služeb pro nevidomé a jinak zrakově postižené občany,
 2. aktivizace nevidomých a jinak zrakově postižených klientů využívajících sociálních služeb v Jihomoravském kraji,
 3. osvěta zrakově handicapovaných klientů a jejich seznámení s možností integrace na pracovní trh.

Vybudovaná střediska integračních služeb ve spádových oblastech Jihomoravského kraje budou svým klientům blíže a budou schopna s nimi spolupracovat individuálněji. Výsledkem spolupráce budou informovaní zrakově postižení občané schopni společenské integrace a následné integrace na trh práce.

V každém středisku bude zaměstnán jeden sociální pracovník na plný pracovní úvazek a jeden pracovník - konzultant, který bude z řad zrakově handicapovaných občanů.

Hlavním partnerem projektu je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která v Jihomoravském kraji provozuje dvě střediska integračních aktiv, v Kyjově a v Blansku. V projektové žádosti bylo plánováno s převzetím a rozšířením těchto středisek a ke zbudování dvou nových středisek ve Znojmě a v Břeclavi. Nové vedení SONS, které bylo zvoleno na 6. řádném celostátním shromáždění v červnu 2006, se rozhodlo zachovat tato střediska pod svým vedením. Na základě žádosti hlavního partnera a z důvodů zabránění duplicity poskytovaných služeb jsme se proto rozhodli vybudovat další zcela nová střediska v Moravském Krumlově a ve Vyškově.

Cílem rozmístění regionálních pracovišť bylo pokrytí celého území Jihomoravského kraje tak, aby klienti měli zajištěnu optimální dostupnost sociálních služeb nejlépe do některého z nejbližších bývalých okresních měst.

Závěrečné hodnocení projektu (pdf; 40,7 kB)

Prezentace projektu (ppt; 267 kB) na konferenci Výsledky společného regionálního programu v regionu Jihovýchod.

Fotogalerie z prezentace projektu na konferenci

 


loga SROP, EU a Jihomoravského kraje


Realizováno v rámci projektu Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje, který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Jihomoravského kraje.


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ