logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...Tmavomodrý festival 2005 - výstava pomůcek

Tmavomodrý festival 2005

Mezinárodní hudební přehlídka zrakově postižených dětí a mládeže láká stále více účinkujících a je stále obtížnější se vejít do nabitého festivalového programu, posteskla si ředitelka festivalu PhDr. Šárka Tryhuková. Maratón vystoupení hlavního koncertu, nad kterým převzal záštitu primátor města Brna, PhDr. Richard Svoboda, zahajoval v pátek dne 13. května již ve 14 hodin a končil krátce po 18. hodině. V hledišti velkého sálu kromě rodinných příslušníků, učitelů a vychovatelů seděla i MUDr. Zdeňka Kafková, která před lety tento festival uváděla v život a také Ing. Ivan Kopečný, starosta ÚMČ Brno Královo Pole. Mezi účastníky byly tradičně zrakově postižené děti z Polska, Německa a Slovenska. Z České republiky se zúčastnily školy z Opavy, Prahy, Moravské Třebové, Litovle a samozřejmě nechybělo ani domácí Brno a klienti z Dědiny, kteří navíc v předsálí měli výstavu svých košíkářských výrobků. Pro účastníky festivalu byl připraven bohatý doprovodný program, např. sobotní dopoledne děti trávily v jezdeckém areálu Panská Lícha, který se nachází mezi brněnskými částmi Lesná a Soběšice.

Tmavomodrý festival se také připojil k oslavám 170. výročí založení prvního výchovného ústavu pro zrakově postižené v Brně (Jan Rafael Beitl, 1835). V pátek 13.5.2005 dopoledne se konal den otevřených dveří v areálu dnešní Speciální školy pro zrakově postižené v Brně, která již 15 let sídlí v důstojných bezbariérových prostorách v Brně Pisárkách, na ulici Hlinky 156.

Dvoudenní výstava kompenzačních pomůcek

Již po páté se dalších doprovodných akcí ujala společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s. Jednalo se o tradiční dvoudenní výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, která je svým charakterem a velmi úzkým zaměřením ojedinělou příležitostí k setkání výrobců a dodavatelů kompenzačních pomůcek se svými zákazníky - zrakově postiženými uživateli těchto pomůcek. Jednalo se již o 11. ročník této výstavy. Návštěvníci měli možnost zakoupit si pomůcky ze sortimentu Tyflopomůcek Olomouc. Nám nezbývá než poděkovat všem firmám, které se této výstavy zúčastnily, svou účastí a především prezentací kvalitních pomůcek přispěly ke zdárnému průběhu akce a snad i ke spokojenosti klientů. Je mi milou povinností poděkovat jim za finanční podporu organizátorovi této doprovodné akce, společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. První dvě jmenované firmy podpořili doprovodnou akci vyšší částkou:

Sobotní setkání zrakově postižených uživatelů ICT

Zajímavý program sobotního setkání přilákal rekordní počet návštěvníků, kteří si v malém sále Bílého domu na Žerotínově náměstí v Brně (tradiční místo konání festivalu) skoro neměli kam sednout. V úvodním slovu ředitelka společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. RNDr. Hana Bubeníčková připomněla třináctiletou tradici těchto setkání má už své nezastupitelné místo v akcích pro zrakově postižené. Potěšující byl i zájem našich východních sousedů ze Slovenska, odkud byl na výstavu i sobotní setkání vypraven autobus. Setkání moderoval Josef Konečný.

Sobotní program setkání proběhl následovně:

1. blok: moderní elektronické zápisníky pro nevidomé

Prezentované moderní elektronické zápisníky pro nevidomé mají společnou platformu. Jedná se o tzv. handheldy, PDA zařízení (PDA - Personal Digital Assistant) nebo také Pocket PC (kapesní počítače), které pracují s operačním systémem MS Windows for Pocket PC. Obě zařízení je možné a pro zálohování dat žádoucí propojovat se stolním PC prostřednictvím UBS kabelu a aplikace Active Sync. Jinak se obě prezentované pomůcky od sebe poměrně výrazně liší. Rozdíly nabízíme v přehledu:

Rosasoft Pocket Talker (vývoj software a kompletace - Rosasoft)

 1. běžné PDA zařízení (ovládané vidícími uživateli především pomocí dotykové obrazovky),
 2. obsahuje balík speciálních programů využívající technické zařízení a operační systém (k běžným funkcím zařízení se zrakově postižený uživatel nedostane),
 3. ovládání je možné jen prostřednictvím běžně dostupných tlačítek anebo pomocí externích klávesnic, které nejsou nijak uzpůsobeny pro ovládání nevidomým uživatelem,
 4. zařízení je možné dodat i s GPS navigačním modulem, který dle doporučení MPSV je možné dodávat jako kompenzační pomůcku typu elektronická orientační pomůcka pro nevidomé (pol. č. 19 přílohy č. 1 Vyhl. 182/91 Sb. v platném znění),
 5. cena: 49 875 Kč (s GPS navigačním modulem: 53 683 Kč)

PAC Mate (dovoz z USA, lokalizace software a dodávka - Galop.s.r.o.)

 1. PDA je umístěno ve speciálním zařízení pro nevidomé,
 2. obsahuje plnohodnotný odečítač (program zpřístupňující běžné funkce zařízení),
 3. dodáván v mnoha modifikacích (s běžnou nebo braillskou klávesnicí, s hlasovým nebo i hmatovým výstupem),
 4. možná práce s elektronickou poštou,
 5. ceny:
  jen s hlasovým výstupem 74 900 Kč
  s 20 znakovým braillským řádkem PAC Mate: 114 900 Kč
  se 40 znakovým braillským řádkem PAC Mate: 154 900 Kč
  (braillský řádek je odnímatelný a je možné jej použít i ke stolnímu PC)

2. blok: speciální mobilní zařízení pro nevidomé

Tento blok jsme věnovali dvěma pomůckám, které jsou svým zaměřením blízké jak elektronickým zápisníkům, tak mají mnoho společného s mobilními telefony.

V tomto bloku se prezentovala zcela nová pomůcka Easy Link, která ještě v době konání festivalu nebyla lokalizována. Přesto se účastníci sobotního setkání mohli seznámit s jejími možnostmi prostřednictvím velmi jasné a srozumitelné prezentace Dr. Volejníka.

 1. Jedná se v podstatě o speciální braillskou klávesnici, kterou je možné prostřednictvím bluetooth připojit k ozvučenému mobilnímu telefonu a zařízení se tak chová jako vstupní modul ozvučeného telefonu, např. pro modely se špatně hmatnými tlačítky. Podmínkou tohoto využití je existující ovladač pro daný telefon. V případě ozvučených telefonů firmy Galop s programem Mobile Speak představitelé firmy Spektra potvrdili možné použití.
 2. Další využití je propojení tohoto zařízení s kapesními počítači (Pocket PC), které je pak možné snadno ovládat z braillské klávesnice Easy Link prostřednictvím speciálního programového vybavení nahraného do kapesního počítače (které bude lokalizováno). Vedle tohoto speciálního softwaru se také připravuje plnohodnotný lokalizovaný odečítač pro kapesní počítače obsluhovaný právě touto speciální braillskou klávesnicí Easy Link.

V případě této pomůcky se tedy těšíme na lokalizovanou verzi, kterou představitelé Spektry slibují již letos po prázdninách. Orientační ceny: samotná klávesnice cca 15 000 Kč, speciální program do kapesník počítačů cca 6 až 7 tisíc korun, v případě připravovaného odečítače pro PDA je nutné počítat s vyšší cenou.

V druhé části tohoto bloku jsme se představitele firmy BrailleTech, s.r.o. zeptali na novinky u zařízení s názvem Alva MPO 5500 (MPO - Mobile Phone Organizer). Zařízení již dnes plně funguje jako braillský řádek. Co nás ovšem zklamalo, bylo sdělení distributora v ČR, že lokalizace tohoto zařízení se nepřipravuje vzhledem k očekávanému nepatrnému odběru v ČR. Škoda, kombinace ozvučeného mobilu se zápisníkem a braillským 20-znakovým řádkem by možná s lokalizovanou českou verzí určitou část klientely oslovila. Podmiňovat lokalizaci odběrem určitého počtu kusů se nám jeví jako nevhodná obchodní politika zahraniční i dodavatelské firmy. Ještě připomínáme současnou cenu tohoto zařízení: 138 600 Kč.

3. blok: ozvučené mobilní telefony

Poslední blok prezentací byl již věnován samotným ozvučeným mobilním telefonům. V obou případech se jedná o podstatný posun ve využívání základních funkcí mobilních telefonů zrakově postiženými uživateli. Oba ozvučené telefony umožňují propojení pomocí USB kabelu s PC a aplikace Active Sync nainstalovaný v PC. Rozdíly nabízíme opět v přehledu:

Software Mobile Speak (dodavatel: Galop, s.r.o.)

 1. operační systém: Symbian Series 60
 2. plnohodnotný odečítač zpřístupňující všechny standardní funkce telefonu
 3. dodávku od firmy lze provést s mobily Nokia 3230 nebo Nokia 6670.
 4. další vhodné modely: Nokia 6260, 6600, 6620, 6630, 6680, 7610, 3650, 3660, 3620, N-Gage, N-Gage QD, 7650, Siemens SX-1 a Panasonic X700.
 5. ceny:
  Mobile Speak: 7 990 Kč, Mobile Speak+ (s instalací po dodání mobilu): 8 990 Kč,
  sada Mobile Speak + Nokia 3230 (6670): 17 900 Kč

Software Rosasoft SmartPhone Talker (RST, dodavatel: Rosasoft)

 1. operační systém: MS Windows for SmartPhone
 2. speciální programový balík, který neumožňuje využívání standardních funkcí telefonu, ale tyto funkce nahrazuje vlastními programy (není odečítačem)
 3. dodávku od firmy lze provést s mobilem Motorola MPX 200 (cca 6 000 Kč)
 4. další vhodné mobily: Motorola MPx 220 (nedotovaná cena cca 12 000 Kč s DPH)
 5. ceny:
  aplikace RST: 2 500 Kč bez DPH
  cena kompletu s mobilem Motorola MPX 200 a s paměťovou SD kartou 128 MB: 9 000 Kč

Zvukové nahrávky ze sobotního setkání zrakově postižených uživatelů ICT

UPOZORNĚNÍ: Kvalita nahrávek odpovídá prostředí a účelu, za kterým byly pořízeny. Neočekávejte proto záznam se studiovou kvalitu zvuku. Účelem nahrávek je poskytnout informace, které na setkání zazněly, i těm, kteří se jej nemohli zúčastnit, v poslouchatelné kvalitě. Děkuji za pochopení.

Nahrál a zpracoval Mgr. Radek Pavlíček.

Fotogalerie

plné předsálí Bílého domu při výstavě kompenzačních pomůcek pro nevidomé   i pracovnice Tyflopomůcek se po oba dva dny výstavy nezastavily, obr.1   plný sál při sobotním setkání zrakově postižených uživatelů ICT

Další fotografie

Závěr

16. ročník Tmavomodrého festivalu s bohatou nabídkou doprovodných akcí je již minulostí. Pravděpodobný termín konání dalšího ročníku Tmavomodrého festivalu je 12.-13.5.2006. Za rok v Brně na některé doprovodné akci 17. ročníku Tmavomodrého festivalu nashledanou.

Zpět na Tmavomodré festivaly


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ