logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...MEZISVĚTY - letní zážitkový pobyt pro těžce zrakově postižené a jejich vidící vrstevníky

První zážitkový pobyt jsme uspořádali v roce 2010. Akce nepřímo navázala na dva ročníky Tanečního soustředění pro těžce zrakově postižené, kde se rovněž sešli vrstevníci se zrakovým postižením i bez něj. Prostřednictvím společných zážitků a rovnocenných podmínek pro obě skupiny chceme propojit svět těžce zrakově postižených a vidících, utvářet povědomí mladých lidí zdravé populace o reálných možnostech osob s těžkým zrakovým postižením a odbourávat předsudky a stereotypy ze světa zrakově postižených.

Proč MEZISVĚTY pořádáme?

Cílem pobytu MEZISVĚTY je propojit svět mladých těžce zrakově postižených a jejich vidících vrstevníků. Prostřednictvím programu na bázi zážitkové pedagogiky umožnit vzájemnou spolupráci všech účastníků, odbourání předsudků v obou skupinách a především rozvoj osobnosti každého jednotlivce.

Rádi bychom:

Jedná se o ojedinělou akci v tom smyslu, že vidící zde nejsou primárně jako průvodci a asistenti, ale jako rovnocenní účastníci (program je maximálně uzpůsoben možnosti samostatného působení zrakově postižených na akci, zároveň přirozeně motivuje vidící k nahlédnutí do světa nevidomých).

Komu je pobyt určen?

MEZISVĚTY jsou určeny lidem “nekoukavým” (těžce zrakově postiženým) i “koukavým” ve věku 18 až 26 let.

Nebráníme se ani účasti lidí, kteří mají kromě zrakové vady ještě nějaký další handicap. V takovém případě je třeba předchozí konzultace s hlavním vedoucím akce, který zváží, zda je v našich silách přizpůsobit podmínky tak, aby pobyt pro daného zájemce s dalším handicapem byl zvládnutelný a byl přínosem. Rovněž přítomnost vodícího psa je třeba předem konzultovat s hlavním vedoucím.

Organizační tým kurzu si vyhrazuje právo na výběr účastníků (snažíme se, aby účastnická skupina byla vyvážená).

Program

Program je stěžejním prostředkem k naplnění cílů této akce. Je postaven na principech zážitkové pedagogiky a právě společné zážitky skupiny, v níž jsou jak nevidomí, tak vidící účastníci, vedou k poznání obou světů navzájem, ke schopnosti spolupráce a komunikace, k překonání bariér mezi oběma skupinami.

Přínos pro jednotlivce se projeví především v prožitkové rovině, snažíme se o co největší rozvoj osobnosti, zejména pak myšlení, fantazie a vůle. V interakci jedince se skupinou vzniká prostor pro utváření nových hodnot a postojů, učení se komunikovat ve skupině, přiijímat názory druhých a přemýšlet nad nimi, projevovat vůči skupině respekt a sounáležitost.

Program zahrnuje:

Program je koncipován tak, aby handicap nebyl překážkou a aby byly podmínky rovnocenné jak pro zrakově postižené, tak pro vidící. Snahou je maximální samostatnost zrakově postižených účastníků, tedy vyhnout se situacím, kdy vidící účastník zastává především roli asistenta a průvodce. Příprava aktivit je pak velmi organizačně náročná, ale právě maximální snahu o “přístupnost” programu pro osoby se zrakovým postižením sami účastníci velmi oceňují (veškeré texty v Braillově písmu a zvětšeném černotisku, trasy s popisem, zvukovou signalizací nebo lanem jako vodící linií apod.)

Veškerý program je dobrovolný, každý má právo účast odmítnout.

Organizační tým

Organizační tým je tvořen minimálně dvěma pracovníky brněnského TyfloCentra, kteří mají zkušenosti s přípravou akcí pro osoby se zrakovým postižením. Hlavní vedoucí akce má zároveň zkušenosti se zážitkovým programem (jako organizátor i jako účastník).

Tým je obvykle doplněn dobrovolníky z řad studentů speciální pedagogiky či psychologie.

Realizované pobyty


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


DoporučujemeDotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-20
Hostováno na WEDOS.CZ